Záruky

Záruční doba je jeden rok od data dodání přívěsu a jeřábu koncovému uživateli. Rám přívěsu, jeřábové sloupy a otoče jeřábu mají prodlouženou záruku na dobu 3 let.

Předpokladem platnosti záruky je dodržování podmínek provozu dle návodu.

V případě závady musí zákazník informovat výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce do tří (3) pracovních dnů. Přívěs nebo jeřáb nesmí být používán před odstraněním závady. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce dává zákazníkovi pokyny k dalšímu postupu.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení přívěsu a jeřábu.

Výrobce nehradí náklady na záruční servis.

Údržbu přívěsu a jeřábu smí provádět pouze výrobce nebo
autorizovaný zástupce výrobce (viz strana PRODEJCI).

Údržba přívěsu a jeřábu se provádí podle pokynů uvedených v návodu na obsluhu stroje od výrobce. Jsou stanoveny podmínky pro údržbu přívěsu a obsluhy jeřábu
v příručce přívěsu.

Záruční opravu stroje provádějte POUZE u autorizovaného prodejce
(viz strana Distributoři).

 

Více informací warranty@bmf.ee