Garantii

Garantiiaeg on 1 aasta haagise ja kraana lõppkasutajale üleandmise kuupäevast. Haagise raamile ja kraana mastidele ning pöördkastidele on garantii 3 aastat. 

Garantii kehtivuse eelduseks on kasutusjuhendi nõuete täitmine.

Rikke ilmnemise korral tuleb kliendil teavitada tootjat või tootja volitatud esindajat kuni kolme (3) tööpäeva jooksul. Enne rikke kõrvaldamist ei ole haagise või kraana kasutamine lubatud. Tootja või tema volitatud esindaja annab kliendile juhised edasiseks tegevuseks.

Garantii alla ei kuulu haagise ja kraana loomulik kulumine ja kuluosad.

Garantiiremonti toimetamise kulusid tootja ei hüvita.

Haagise ja kraana hooldust võib teostada ainult tootja või tootjapoolt volitatud esindaja (vaata Edasimüüjate lehelt).  

Haagise ja kraana hooldust teostatakse vastavalt tootja poolt ettenähtud tingimustele. Haagise ja kraana kasutaja poolse hoolduse tingimused on välja toodud haagise kasutusjuhendis. 

Haagise garantiivälise remondi pakkumiseks võtta ühendust tootjapoolt volitatud esindajaga (vaata Edasimüüjate lehelt). 

 


Täpsem info warranty@bmf.ee