Product Development Support of EAS

During the period 1.07.2020 - 30.06.2022, Lisako OÜ will implement product development project No. EU60130, the aim of which is to develop a new product line for cranes. As a result of the project, two new high-capacity car cranes (L and Z cranes) will be developed and added to the company's product range, which are intended for use on timber trucks and forest trailers. The new own products create the necessary preconditions for entering a new field of activity, which is professional forestry that has significantly higher workloads than the company's current forestry equipment allows. The resources of the European Regional Development Fund are supported by the co-financing of 365,723.25 euros from the product development support measure of Enterprise Estonia. Funded within the EU framework of reacting to COVID-19. 

EAS tootearenduse toetus
Lisako OÜ viib perioodil 1.07.2020-30.06.2022 ellu tootearendusprojekti nr EU60130, mille eesmärgiks on välja töötada uus kraanade tootesari. Projekti tulemusena arendab ja lisandub ettevõtte tootevalikusse kaks uut kõrgendatud töövõimega autokraanat (L- ja Z-kraanad), mis on mõeldud kasutamiseks metsaveoautodele ja metsaveohaagistele. Uued omatooted loovad vajaminevad eeldused uude tegevusvaldkonda sisenemiseks, milleks on professionaalne metsamajandus, kus on oluliselt suuremad töömahud, kui ettevõtte tänased metsamajandusseadmed võimaldavad. Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS tootearenduse toetuse meetmest 365 723,25 eurose kaasrahastusega. Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.