EAS TOETUS

Osaühing Lisako taotlus registreerimisnumbriga EU51698 ettevõtlusministri 12.11.2015 määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme määrus) alusel arendusosaku toetuse saamiseks projektile „EL tüübikinnitus“.