Põhupalliraam


Kinnitades BMF treilerile põhupalliraami, saab seda kasutada põhu-, heina- või silopallide vedamiseks. Põhupalliraam koosneb neljast risttorust, mille peale toetuvad heinapallid. Risttorud kinnituvad haagise raamil olevate postipesade külge. Kui põhupalliraami vaja pole, saab selle eemalda. Põhupalliraam on saadaval järgmistele kahetalalistele haagisemudelitele: BMF8T2, BMF10T2, BMF12T2 ja BMF14T2 standard ning Pro versioonidele.